EmailChoose Note

Instructions :Всички живи форми навсякъде въплъщават този принцип на съществуване - Единната Безкрайна Сила на Живота. Самият той не е личен, но той е отворен за личния достъп на човека и ще отговори на неговото призоваване - при условие, че успее да установи контакт с него и при условие, че подходът му е правилен - но отговорът идва по свой начин, на определено време и място.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se