EmailChoose Note

Instructions :Човекът, чиято идея за себе си е строго ограничена до малкото му его и която е прекалено свързана с него, естествено ще създаде представа за Бог като гигантски човек.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se