EmailChoose Note

Instructions :Вярно е, че хората се учат чрез разочарованието и се развиват чрез страданието. Но това не трябва да ни кара да забравяме, че те също така се учат и развиват чрез радостта и красотата.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se