EmailChoose Note

Instructions :Естетическото възприемане на произведенията на изкуството, също като хармоничното отношение към Природата, ни водят все по-близо и по-близо до божественото в нас, докато нашето вътрешно същество не бъде изцяло погълнато от тази екстатична радост или непресъхващ мир.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se