EmailChoose Note

Instructions :Животинската природа в нас е обречена на забрава, а духовното няма възраст и е безсмъртно. Физическото тяло представлява животинската част. Всеки опит тя да се подсилва е обречен и произлиза от неразбирането на двете нива на съществуване, преходния и вечния.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se