EmailChoose Note

Instructions :Не разбираме дълбочината на съществото си, тайната, на която то се основава. Говоря за човечеството като цяло, а не за онези няколко издигнати човека, които са отхвърлили илюзията и невежеството.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se