EmailChoose Note

Instructions :Той ще открие, че не е достатъчно да приема като добро само това, което е благоприятно за физическия му живот. Той трябва да завърши определението и понякога дори да го опровергае като добави онова, което е благоприятно за духовния му живот.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se