EmailChoose Note

Instructions :Ние сме тук на земята в търсене на свещена мисия. Трябва да намерим това, което теолозите наричат душа, а философите наричат ”Висшият Аз”…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se