PB-kortet


"Uppgiften är inte att missionera,
men att göra idéerna tillgängliga."

Paul Brunton

Om du inspireras av visdomen
i Paul Bruntons texter
är du välkommen att bidra till
att även andra får del av den


PB-kortet är ett hjälpmedel för att sprida information om Paul Brunton Daily Note.
PB-kortet finns i flera format och kan användas på olika sätt:● När vi talar med någon om Paul Brunton Daily Note är det bra att lämna över ett pb-kort
(format 10 x 7 cm) så att han/hon inte glömmer hemsidans adress.

  • Klicka här så kommer det upp en pdf-fil med vars hjälp pb-kortet skrivs ut - helst i färg -
    på din skrivare i åtta exemplar per sida. Klipp till korten efter markeringarna.


● Det större formatet av pb-kortet (15 x 10 cm) kan sättas upp på anslagstavlor,
exempelvis i bibliotek, men även på andra lämpliga ställen.

  • Klicka här så kommer det upp en pdf-fil med vars hjälp kortet skrivs ut - helst i färg -
    i två exemplar per sida. Klipp till korten efter markeringarna.


● PB-kortet används även på Facebook. Se Facebook i menyn!

● PB-kortet kan sändas som epost. Se Mejla i menyn!

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se