Vårt behov av mening

Vad är jag?

Vad är en människa? Vad är jag?

Följande urval av texter från Biblioteket handlar om vår verkliga identitet. Läs mer om detta i The Notebooks, särskilt i volym 14, kategori 22:3.

Klicka på siffrorna både när du vill se en text och när du vill dölja den.

14.22.3.329
6.8.2.1
6.8.1.1
14.22.3.37
6.8.1.46
14.22.3.23
14.22.3.304
15.23.6.177
14.22.3.183
14.22.3.129


Vad är en glimt?

Många har minnen av ovanliga upplevelser, där de plötsligt och utan förvarning lyftes upp ur den vanliga egotillvaron och in i ett nytt, upphöjt och oändligt kärleksfullt medvetande.

Upplevelsen är oförglömlig. Ingen beskrivning kan göra den full rättvisa. Men glimten bekräftar att det finns ett högre medvetande, att det är i oss - och att vi är det!

Följande pb-citat, som har hämtats från Biblioteket, handlar om glimtar av det högre medvetandet. Mer om detta finns att läsa i The Notebooks, särskilt i volym 14, kategori 22:4-8

14.22.1.29
14.22.6.83
14.22.6.381
14.22.6.369
14.22.6.315
14.22.6.363
14.22.4.3
14.22.7.4
14.22.7.244
14.22.7.225


Finns det en högre mening?

Alla har olika prioriteringar. Att ta hand om våra närmaste på ett klokt och kärleksfullt sätt och att ha ett meningsfullt arbete ger stor tillfredsställelse. Och att glömma sig själv i någon form av kreativ verksamhet är befriande.

Familj, arbete, vänner, fritidsverksamheter - allt detta fyller våra dagar till brädden. Det kan ge innehåll och mening åt tillvaron under många år.

Men då vi blir äldre - om inte förr - så upptäcker vi kanske att det är något viktigt som har undgått oss, att något väsentligt saknas.

En fråga som då kan göra sig påmint lyder: Finns det en högre mening, ett övergripande syfte - som är lika för alla människor - med vår tillvaro på jorden?

Följande urval av pb-citat från Biblioteket handlar om livets mening. Se vidare i The Notebooks, särskilt i volym 16, kategori 26:4.

16.26.4.266
16.26.4.253
16.26.4.255
16.26.4.181
14.22.7.130
15.23.1.36
15.23.2.147
16.26.4.94
15.23.1.6
16.26.4.170


Den korta vägen

Dr. Paul Brunton introducerar två begrepp: Den långa och den korta vägen. Den långa vägen fokuserar egot, den korta Överjaget. Detta är den grundläggande skillnaden mellan dem.

Sökandet börjar på den långa vägen. Den korta vägen tillkommer efter hand. Så småningom vandrar vi båda vägarna parallellt tills målet - att fullt medvetet vara det vi omedvetet redan är - har nåtts.

Följande pb-citat, som har hämtats från Biblioteket, handlar om den långa och den korta vägen. Mer om detta kan läsas i The Notebooks, särskilt i volym 15, kategori 23:5.

15.23.5.41
15.23.5.40
15.23.5.19
15.23.5.6
15.23.5.2
15.23.5.2
15.23.6.118
15.23.5.2
15.23.5.2
14.22.3.51
15.23.5.206

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se