Paul Brunton Daily Note

Jag har sett ansiktsuttryck som speglar ett harmoniskt inre lugn hos en del döende och just avlidna personer. Detta inger tillförsikt hos den känslige observatören, inte bara vad gäller deras aktuella inre tillstånd, utan även om situationen efter döden.

6.9.1.102
Lyssna2019-03-22

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 6
  • Kategori 9: From Birth to Rebirth
  • Kapitel 1: Death, Dying, and Immortality
  • Nummer: 102

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se