Paul Brunton Daily Note

I den sexuella extasens höjdpunkt får även den andligen mest utarmade människa en blek och snabbt övergående glimt av den kärlek som är intimt förbunden med hennes högre jag. Men medan denna glimt lockar trots sin begränsning och plågar genom sin kortvarighet, är den högre opersonliga kärleken evig, gränslös och fullkomlig. Detta är perfekt kärlek.

4.5.7.109
Lyssna2019-03-19

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 4
  • Kategori 5: The Body
  • Kapitel 7: Sex
  • Nummer: 109

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se