Paul Brunton Daily Note

Vi kan känna hur vår uppmärksamhet plötsligt men oerhört försiktigt dras inåt. När detta sker måste vi vara ytterst lyhörda för den svaga viskningen från Överjaget som är dess ursprung. Det kommer nu att visa sig oerhört värdefullt att ta en paus från det vi sysslar med för tillfället. För om vi vänder oss inåt, som vi uppmanas att göra, kommer viskningen snabbt att växa till något som överväldigar hela vår varelse. Och när vi koncentrerar oss helt på detta inre lyssnande leds vi, bildlikt talat, till Överjagets heliga förgård. Besöket kan bli kort, men också mycket vackert, mycket välgörande och underbart upplysande.

14.22.5.113
Lyssna2020-05-25

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapitel 5: Preparing for Glimpses
  • Nummer: 113

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se