Paul Brunton Daily Note

Så länge Överjaget söks på något annat ställe än där det finns, det vill säga skilt från sökaren själv, kommer sökandet att misslyckas.

14.22.3.55
Lyssna2020-05-27

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapitel 3: The Overself's Presence
  • Nummer: 55

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se