Paul Brunton Daily Note

Det finns en levande och livsviktig förbindelselänk mellan varje människas medvetande och det universella medvetandet, mellan hennes individuella liv och dess liv. Därför att länken finns ligger det i vårt intresse att tillbe den, kommunicera med den och älska den.

16.25.1.40
Lyssna2020-05-28

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 16
  • Kategori 25: World-Mind in Individual Mind
  • Kapitel 1: Their Meeting and Interchange
  • Nummer: 40

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se