Paul Brunton Daily Note

Om det vakna medvetandet inte är så lätt att nå på grund av alla tankar som sysselsätter det, kanske drömtillståndet är mer mottagligt för intuitionen.

14.22.1.147
Lyssna2019-05-20

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapitel 1: Intuition the Beginning
  • Nummer: 147

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se