Paul Brunton Daily Note

Ingen överdriven vördnad för en lärare kan betyda mer än minnet av Det verkliga.

15.23.6.156
Lyssna2020-05-26

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 15
  • Kategori 23: Advanced Contemplation
  • Kapitel 6: Advanced Meditation
  • Nummer: 156

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se