Paul Brunton Daily Note

… Egot kommer alltid att sträva efter att bevara sig självt. När det är nödvändigt väjer det inte för något. Det förkläder sig, det är fullt av slughet, falskhet och anspråksfullhet. Det döljer sina motiv, tar på sig äkta andlighet som det förvanskar och missbrukar för att främja sina egna intressen.

6.8.4.207
Lyssna2020-05-31

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 6
  • Kategori 8: The Ego
  • Kapitel 4: Detaching from The Ego
  • Nummer: 207, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se