Paul Brunton Daily Note

Evolutionen arbetar med människan på tre olika sätt, intellektuellt, mystiskt och det moraliskt/fysiska. Allt måste tas om hand … Denna trefaldiga väg är vad filosofin begär av oss, till skillnad från religionen, vetenskapen eller mysticismen som vanligen nöjer sig med en. Meditation är det viktigaste eftersom vi inte kan nå bortom intellektet utan den men är själv inte nog …

3.2.5.195
Lyssna2023-02-07

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 3
  • Kategori 2: Overview of Practices Involved
  • Kapitel 5: Balance the Psyche
  • Nummer: 195, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se