Paul Brunton Daily Note

Ingen människa har en fri vilja om hon är förslavad av tingen eller låter sig påverkas av yttre omständigheter. Hon har det bara när hon i sitt inre är oberoende av dem.

6.9.4.58
Lyssna2023-02-08

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 6
  • Kategori 9: From Birth to Rebirth
  • Kapitel 4: Free Will, Responsibility, and The World-Idea
  • Nummer: 58

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se