Paul Brunton Daily Note

Vi behöver en ödmjukhet som gräset, som alla trampar på — ett tålamod som trädet, som hemsöks av alla väder.

3.2.5.76
Lyssna2019-02-17

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 3
  • Kategori 2: Overview of Practices Involved
  • Kapitel 5: Balance the Psyche
  • Nummer: 76

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se