Paul Brunton Daily Note

Om vi kan nå utöver oss själva, bli oberoende av egots bindningar, begär och känslor väntar oss inre frid.

15.24.3.104
Lyssna2019-08-17

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 15
  • Kategori 24: The Peace Within You
  • Kapitel 3: Practise Detachment
  • Nummer: 104

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se