Paul Brunton Daily Note

Inte bara att allt förändras, allt existerar också i relation till något annat. Förändring och relativitet dominerar den här världen.
16.26.2.7
Lyssna2018-12-19

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 16
  • Kategori 26: World-Idea
  • Kapitel 2: Change As Universal Activity
  • Nummer: 7

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se