Paul Brunton Daily Note

Denna lära är av intresse endast för dem som under lång tid har längtat efter erfarenheter utöver det vanliga.

13.20.2.164
Lyssna2020-11-24

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 13
  • Kategori 20: What Is Philosophy?
  • Kapitel 2: Its Contemporary Influence
  • Nummer: 164

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se