Paul Brunton Daily Note

Egot, format av vårt eget handlande och tänkande, genomgår en långsam förändring och tillväxt medan Överjaget, Guds avbild, är fullkomligt, oföränderligt och slutgiltigt. Det som måste göras om vi vill uppnå vår höga bestämmelse, är att låta det ena skina genom det andra.

1.8.0.35
Lyssna2019-06-16

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 1
  • Kategori 8:
  • Kapitel 0: Introductory Paras
  • Nummer: 35

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se