Paul Brunton Daily Note

De som enbart ägnar sig åt den korta vägen utan att vara helt mogna för den, tar alltför mycket för givet och har alltför stora anspråk. Detta är arrogans. I stället för att öppna dörren kan en sådan attityd stänga den hårdare. De som enbart ägnar sig åt den långa vägen lägger en alltför tung börda på sina axlar med ett reningsarbete som inte ens en hel livstid kan föra till ett slut. Detta saknar mening, det får dem att utvecklas i en långsammare takt…

15.23.5.159
Lyssna2020-07-05

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 15
  • Kategori 23: Advanced Contemplation
  • Kapitel 5: Balancing the Paths
  • Nummer: 159, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se