Paul Brunton Daily Note

Umysł, który jest wieczny, nie może ulec samoistnej zmianie ani pomnożeniu. Gdyby mógł, nie byłby tym, czym jest — Ostatecznym, Absolutnym, Nieuwarunkowanym i Jedynym. Będąc doskonałym i kompletnym, nie może mieć dla siebie pragnienia, celu ani motywu. Dlatego nie mógł dokonać projekcji wszechświata z powodu oczekiwanych lub potrzebnych korzyści. Nie istnieje prosta i logiczna odpowiedź na pytanie, dlaczego wszechświat został stworzony.

16.28.1.65
2022-07-04

  • Z The Notebooks of Paul Brunton, tom 16
  • Kategoria 28: The Alone
  • Rozdział 1: Absolute Mind
  • Numer: 65

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se