Paul Brunton Daily Note

We are having problem with our mailserver - we are not able to send any daily notes!

Św. Teresa tak zdefiniowała Wewnętrzny przekaz: „Słowa były jasno sformułowane i nie można ich było pomylić, chociaż nie zostały usłyszane uchem cielesnym.”

14.22.2.151
2022-01-18

  • Z The Notebooks of Paul Brunton, tom 14
  • Kategoria 22: Inspiration and the Overself
  • Rozdział 2: Inspiration
  • Numer: 151

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se