Paul Brunton Daily Note

Vi kan føle at oppmerksomheten plutselig, men veldig forsiktig dras innover. I det øyeblikket det skjer, bør vi ha fullt fokus på den lave hviskingen fra det høyere selvet, som den kommer fra. Vi vil ha rikelig igjen for å stoppe opp noen minutter med det vi holder på med der og da. For hvis vi vender oss innover, slik vi anmodes om, vil hviskingen raskt utvikle seg til noe som overvelder oss helt og holdent. Og når vi overgir oss helt og bare lytter, vil vi – i billedlig forstand – ledes inn i det høyere selvets hellige forgårder. Vårt besøk kan bli svært kort, men det vil også bli vakkert, særdeles vitaliserende, og vidunderlig opplysende.

14.22.5.113
2020-05-25

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapittel 5: Preparing for Glimpses
  • Nummer: 113

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se