Paul Brunton Daily Note

…Egoet vil alltid streve for å opprettholde seg selv. Hvis det ser seg nødt til det, vil det benytte seg av hemmelige midler, bruke lureri, påskudd og bedrag. Det tar til seg genuint åndelige praksiser som det forfalsker og misbruker til fordel for seg selv.

6.8.4.207
2020-05-31

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 6
  • Kategori 8: The Ego
  • Kapittel 4: Detaching from The Ego
  • Nummer: 207, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se