Paul Brunton Daily Note

Det er styrken eller svakheten i våre bånd og begjær som i stor grad styrer våre første og tidlige bestrebelser etter å befri oss fra egoet.

16.25.1.40
2020-05-28

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 16
  • Kategori 25: World-Mind in Individual Mind
  • Kapittel 1: Their Meeting and Interchange
  • Nummer: 40

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se