Paul Brunton Daily Note

I én betydning har vi aldri forlatt den hellige kilden, aldri mistet vår guddommelige identitet.

14.22.3.66
2020-12-03

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapittel 3: The Overself's Presence
  • Nummer: 66

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se