Paul Brunton Daily Note

Ingen overdreven ærefrykt for en guru kan komme opp mot å minnes den høyeste virkeligheten.

15.23.6.156
2020-05-26

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 15
  • Kategori 23: Advanced Contemplation
  • Kapittel 6: Advanced Meditation
  • Nummer: 156

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se