Paul Brunton Daily Note

Denne undervisningen vil bare være av interesse for de som lenge har følt en lengsel etter erfaringer bortenfor det vanlige.

13.20.2.164
2020-11-24

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 13
  • Kategori 20: What Is Philosophy?
  • Kapittel 2: Its Contemporary Influence
  • Nummer: 164

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se