Paul Brunton Daily Note

Ikke bare har jeg sagt nei til å danne en kult, jeg har også forhindret andre som har ønsket det inderlig, fra å gjøre det.

8.12.4.36
2020-11-30

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 8
  • Kategori 12: Reflections
  • Kapittel 4: Reflections On Truth
  • Nummer: 36

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se