Paul Brunton Daily Note

Så lenge det letes etter det høyere selvet andre steder enn der det befinner seg, det vil si utenfor søkeren selv, vil det bli en mislykket søken.

14.22.3.55
2020-05-27

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapittel 3: The Overself's Presence
  • Nummer: 55

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se