Paul Brunton Daily Note

Vi må gi oss helt og holdent over til denne vidunderlige følelsen, og bli værende i den så lenge som mulig. Det kan hende at arbeid, familie, venner eller samfunn vil ha oss tilbake, men ved å la være å gi akt på det, gir vi avkall på vår egen vilje og overgir den til Gud.

15.23.7.247
2020-11-23

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 15
  • Kategori 23: Advanced Contemplation
  • Kapittel 7: Contemplative Stillness
  • Nummer: 247

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se