Paul Brunton Daily Note

Selv eksemplarisk oppførsel og uklanderlig vandel hører til egoet og ikke til opplysningen.

6.8.1.109
2020-12-01

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 6
  • Kategori 8: The Ego
  • Kapittel 1: What Am I
  • Nummer: 109

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se