Paul Brunton Daily Note

Nämä opetukset kiinnostavat vain niitä, jotka ovat jo pitkään tunteneet tarvetta tavanomaista korkeampiin kokemuksiin.

13.20.2.164
2020-11-24

  • Sarjasta The Notebooks of Paul Brunton, nide 13
  • Osa 20: What Is Philosophy?
  • Luku 2: Its Contemporary Influence
  • Jae: 164

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se