Paul Brunton Daily Note

Jokaisen ihmisen mielen ja Universaalin Mielen välillä, yksilöllisen olemassaolon ja Sen olemassaolon välillä, on elinvoimainen ja varma yhteys. Tämän yhteyden takia ihmistä kutsutaan Sen palvelukseen, Sen yhteyteen ja Sitä rakastamaan.

16.25.1.40
2020-05-28

  • Sarjasta The Notebooks of Paul Brunton, nide 16
  • Osa 25: World-Mind in Individual Mind
  • Luku 1: Their Meeting and Interchange
  • Jae: 40

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se