Paul Brunton Daily Note

Så længe Overselvet søges andre steder, end det er, som værende adskilt fra søgeren selv, så længe vil den åndelige søgen efter det ende med fiasko.

14.22.3.55
2020-05-27

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, bind 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapitel 3: The Overself's Presence
  • Nummer: 55

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se