Paul Brunton Daily Note

Til alle, der opsøger en sådan lærer for at modtage undervisning i filosofi, gør han det fuldstændig klart, at med mindre de er villige til at disciplinere sig på alle tre områder – fysisk, følelsesmæssigt og mentalt – det vil sige med mindre de også er villige til at følge den Lange Vej, kan han ikke undervise dem.

15.23.5.175
2020-08-14

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, bind 15
  • Kategori 23: Advanced Contemplation
  • Kapitel 5: Balancing the Paths
  • Nummer: 175

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se