Paul Brunton Daily Note

Hvor den vågne bevidsthed ikke er så let at nå på grund af dens optagethed, så vil drømmebevidstheden være mere modtagelig for beskeden.

14.22.1.147
2019-05-20

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, bind 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapitel 1: Intuition the Beginning
  • Nummer: 147

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se