Paul Brunton Daily Note

Shams Tabriz: ”Hold erindringen om Gud i bevidstheden indtil selvet er glemt”. Her er der udtrykt en hel yogavej i en kort, enkel sætning.

15.23.6.171
2020-05-30

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, bind 15
  • Kategori 23: Advanced Contemplation
  • Kapitel 6: Advanced Meditation
  • Nummer: 171

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se