Paul Brunton Daily Note

V produchovňování činného života pomocí skutků, které vycházejí od něho, a událostmi, které přicházejí k němu, získává žák účinný prostředek jak se vyvíjet. Neboť hodnotnou částí techniky Hledání je pohlížet na každou větší zkušenost jako na prostředek k pozvednutí se na vyšší úroveň. Vše závisí nikoli na speciálním druhu zkušenosti, nýbrž na jeho reakci na ni. Může být příjemná nebo bolestivá, může být pokušením nebo trýzní, pohlazením ze strany osudu nebo osudovou ranou, ať je jakákoli, může ji použít k tomu, aby rostl. Jak postupuje od zkušenosti ke zkušenosti, může postupovat od jednoho zdroje síly ke druhému. Jestliže využije každou situaci správně – tím, že ji analyticky a neosobně studuje a prosí vyšší Já o pomoc, když zkušenost má formu pokušení, nebo prosí o moudrost, když má formu tryzně – jeho pokrok je zajištěn.

3.2.5.96
Poslouchat2021-01-17

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 3
  • Kategorie 2: Overview of Practices Involved
  • Kapitola 5: Balance the Psyche
  • Číslo: 96, Výňatek

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se