Paul Brunton Daily Note

Všude ve vyspělých zemích usilují specialisté, odborníci i vědci o více vědomostí o lidském těle a jeho světě, nebo aplikují získané vědomosti na praktické využití. Avšak tou nejvznešenější činností, kterou se může intelektuální síla zabývat, je pátrat po důvodu lidské existence. To ji povede tak, že odhalí Světovou Mysl a skloní se před ní.

16.26.4.88
Poslouchat2021-01-19

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 16
  • Kategorie 26: World-Idea
  • Kapitola 4: True Idea of Man
  • Číslo: 88, Výňatek

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se