Paul Brunton Daily Note

Studium karmy (vyrovnání) odhaluje, že lidstvo musí platit nejen za to, co zlého učinilo, ale také za to, co opomenulo učinit. Takové opomenutí zaviní hlavně silně osobní rozhled člověka, který oceňuje události v prvé řadě podle toho, jak zasahují do jeho vlastní existence a teprve v druhé řadě podle toho, jaký mají vliv na větší lidskou rodinu, k níž náleží.

6.9.3.402
Poslouchat2021-01-18

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 6
  • Kategorie 9: From Birth to Rebirth
  • Kapitola 3: Laws and Patterns of Experience
  • Číslo: 402, Výňatek

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se