Paul Brunton Daily Note

Žádné množství z přehnaného holdování guruovi nemůže nahradit připomínání si Skutečna.

15.23.6.156
Poslouchat2020-05-26

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 15
  • Kategorie 23: Advanced Contemplation
  • Kapitola 6: Advanced Meditation
  • Číslo: 156

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se