Paul Brunton Daily Note

Shams Tabriz: „Udržujte Boha ve vzpomínce, dokud nebude já zapomenuto.“ Zde je obsažena celá jógická stezka v jedné krátké, prosté větě.

15.23.6.171
Poslouchat2020-05-30

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 15
  • Kategorie 23: Advanced Contemplation
  • Kapitola 6: Advanced Meditation
  • Číslo: 171

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se