Paul Brunton Daily Note

Той може да почувства, че вниманието му внезапно, но нежно бива привлечено навътре. В момента, в който това се случи, той трябва веднага да обърне най- пълното си внимание към този фин шепот на Свръх Аза, който всъщност чува. Заслужава си напълно да остави за няколко минути каквото и да е друго занимание. Защото, ако се обърне навътре, както му е дадено, шепотът ще прерасне бързо в силен призив, който ще завладее цялото му същество. И като се отдаде напълно на това слушане, той - и тук говорим само метафорично - ще бъде отведен в свещените места на Свръх Аза си. Посещението може да бъде много кратко , но затова пък ще бъде много красиво, фино, освежаващо и много просветляващо.

14.22.5.113
2020-05-25

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 14
  • Категория 22: Inspiration and the Overself
  • Глава 5: Preparing for Glimpses
  • Номер: 113

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se