Paul Brunton Daily Note

Докато търси Свръх Аза там където не е, то ест извън самия търсач, дълго ще търси и стремежът към него ще бъде провалян.

14.22.3.55
2020-05-27

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 14
  • Категория 22: Inspiration and the Overself
  • Глава 3: The Overself's Presence
  • Номер: 55

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se