Paul Brunton Daily Note

... Егото винаги ще се стреми да се запази, използвайки, когато трябва и най-тайните начини, пълно е с хитрост и претенции, камуфлаж и измама. То възприема истински духовни процедури и ги обръща в своя полза или злоупотребява с тях.

6.8.4.207
2020-05-31

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 6
  • Категория 8: The Ego
  • Глава 4: Detaching from The Ego
  • Номер: 207, С изключение

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se