Paul Brunton Daily Note

Той трябва да развие религиозно почитание, мистична интуиция, морална стойност , рационална интелигентност и активна ползваемост, за да развие напълно своята личност. Така той става подходящ инструмент за слизане на Висшия Аз в будното съзнание.

0.2.0.5
2019-05-22

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 0
  • Категория 2:
  • Глава 0: Introductory Paras
  • Номер: 5

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se