Paul Brunton Daily Note

Когато будното съзнание е трудно достижимо поради характера на неговите занимания, то съзнанието по време на сън ще бъде по-възприемчиво към посланието.

14.22.1.147
2019-05-20

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 14
  • Категория 22: Inspiration and the Overself
  • Глава 1: Intuition the Beginning
  • Номер: 147

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se